Nguyễn Thế Vinh

PGS.TS NGUYỄN THẾ VINH

12/11/2016

Trưởng khoa Dầu khí Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Trần Quốc Vinh

Thượng tá TRẦN QUỐC VINH

13/09/2017

Phó Trưởng phòng. Phòng Trắc địa - Địa hình
  • Điện thoại: 01689.926.489
  • Email: vinhtq1966@gmail.com
Nguyễn Phụ Vụ

TS. NGUYỄN PHỤ VỤ

23/11/2016

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất
Phạm Nhật Vượng

Ông PHẠM NHẬT VƯỢNG

31/10/2016

Chủ tịch Tập đoàn VinGroup
Nguyễn Trường Xuân

PGS. TS. NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN

31/10/2016

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất