Trần Xuân Trường

PGS. TS. TRẦN XUÂN TRƯỜNG

31/10/2016

Chủ tịch Hội đồng trường, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Bùi Xuân Nam

GS. TS. BÙI XUÂN NAM

31/10/2016

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Nguyễn Trường Xuân

PGS. TS. NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN

31/10/2016

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất