Ngô Hoàng Ngân

Ông NGÔ HOÀNG NGÂN

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Trần Đức Lương

Ông TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Nguyên Chủ tịch Nước

Phạm Thế Duyệt

Ông PHẠM THẾ DUYỆT

Nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị

Võ Hồng Phúc

Ông VÕ HỒNG PHÚC

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Linh Ngọc

Ông NGUYỄN LINH NGỌC

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Doãn Thế Cường

Ông DOÃN THẾ CƯỜNG

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Cao Lại Quang

Ông CAO LẠI QUANG

Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây Dựng

Phạm Thế Dũng

Ông PHẠM THẾ DŨNG

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Đỗ Văn Hậu

Ông ĐỖ VĂN HẬU

Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Lê Minh Chuẩn

Ông LÊ MINH CHUẨN

Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam