Ngô Hoàng Ngân

Ông NGÔ HOÀNG NGÂN

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Bùi Tiến Diệu

Giáo sư BÙI TIẾN DIỆU

University of South-Eastern Norway (Nauy)

Triệu Hùng Trường

PGS.TS TRIỆU HÙNG TRƯỜNG

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Đặng Thanh Hải

Ông ĐẶNG THANH HẢI

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phương Kim Minh

Đại tá PHƯƠNG KIM MINH

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc

Đặng Văn Dũng

Đại tá ĐẶNG VĂN DŨNG

Chủ tịch Tổng Công ty Đông Bắc

Hoàng Minh Ngọc

Đại tá HOÀNG MINH NGỌC

Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu

Trần Đức Lương

Ông TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Nguyên Chủ tịch Nước