Trần Xuân Trường

PGS. TS. TRẦN XUÂN TRƯỜNG

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất