Trung tá NGUYỄN VĂN THẤN

Trung tá NGUYỄN VĂN THẤN

Trợ lý Ban Khoa học quân sự