Doãn Thế Cường

Ông DOÃN THẾ CƯỜNG

31/10/2016

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên
Lê Minh Chuẩn

Ông LÊ MINH CHUẨN

31/10/2016

Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Phạm Thế Dũng

Ông PHẠM THẾ DŨNG

31/10/2016

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai
Phạm Thế Duyệt

Ông PHẠM THẾ DUYỆT

31/10/2016

Nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị
Trần Thanh Hải

PGS. TS. TRẦN THANH HẢI

31/10/2016

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất