Phạm Việt Khoa

Ông PHẠM VIỆT KHOA

31/10/2016

Chủ tịch FECON
Nguyễn Duy Lạc

TS. NGUYỄN DUY LẠC

12/11/2016

Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Nguyễn Văn Lâm

PGS. TS. NGUYỄN VĂN LÂM

12/11/2016

Trưởng khoa Khoa học và kỹ thuật địa chất Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Trần Đức Lương

Ông TRẦN ĐỨC LƯƠNG

31/10/2016

Nguyên Chủ tịch Nước
Vũ Duy Miền

VŨ DUY MIỀN

20/08/2017

Nguyên PGĐ sở Sở Nội vụ Hải Phòng
  • Điện thoại: 01665165248
  • Email: chinhkd96@gmail.com
Bùi Xuân Nam

GS. TS. BÙI XUÂN NAM

31/10/2016

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Ngô Hoàng Ngân

Ông NGÔ HOÀNG NGÂN

13/05/2019

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Nguyễn Linh Ngọc

Ông NGUYỄN LINH NGỌC

31/10/2016

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hoàng Minh Ngọc

Đại tá HOÀNG MINH NGỌC

13/09/2017

Phó Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu
  • Điện thoại: 0983.656.409
  • Email: ngocmpt@yahoo.com
Lê Đại Ngọc

Đại tá LÊ ĐẠI NGỌC

13/09/2017

Trưởng phòng Phòng Bản đồ - Viễn thám
  • Điện thoại: 0903.424.020
  • Email: ngocld1970@gmail.com