Trần Thanh Hải

GS. TS. TRẦN THANH HẢI

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất