Trần Thanh Hải

PGS. TS. TRẦN THANH HẢI

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất