Lê Ngọc Hưng

Ông LÊ NGỌC HƯNG

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai