Nguyễn An Định

Thượng tá NGUYỄN AN ĐỊNH

13/09/2017

Giám đốc Công ty TNHH MTV TĐ-BĐ/Cục Bản đồ BTTM
  • Điện thoại: 0913.000.205
  • Email: nguyenandinh@yahoo.com
Trần Thanh Hải

GS. TS. TRẦN THANH HẢI

31/10/2016

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Phạm Văn Hải

Thiếu tá PHẠM VĂN HẢI

13/09/2017

PTP Kế hoạch tổng hợp Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt/Công ty TNHH MTV TĐ-BĐ/Cục Bản đồ BTTM.
Hồ Sỹ Hậu

Thiếu tướng HỒ SỸ HẬU

31/10/2016

Nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng.
Đỗ Văn Hậu

Ông ĐỖ VĂN HẬU

31/10/2016

Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Phạm Văn Hòa

PGS.TS PHẠM VĂN HÒA

26/08/2017

Q. Trưởng khoa Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Lê Ngọc Hưng

Ông LÊ NGỌC HƯNG

31/10/2016

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Đặng Quang Hưng

ThS ĐẶNG QUANG HƯNG

31/08/2017

Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Phạm Văn Khả

Thượng tá PHẠM VĂN KHẢ

13/09/2017

Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Trắc địa - Bản đồ/Công ty TNHH MTV TĐ-BĐ/Cục Bản đồ BTTM
  • Điện thoại: 0903.975.666
  • Email: khabqp1968@gmail.com
Nguyễn Quang Khánh

TS. NGUYỄN QUANG KHÁNH

12/11/2016

Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Mỏ - Địa chất