Trần Đức Lương

Ông TRẦN ĐỨC LƯƠNG

31/10/2016

Nguyên Chủ tịch Nước
Ngô Hoàng Ngân

Ông NGÔ HOÀNG NGÂN

13/05/2019

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Bùi Tiến Diệu

Giáo sư BÙI TIẾN DIỆU

20/12/2019

University of South-Eastern Norway (Nauy)
Triệu Hùng Trường

PGS.TS TRIỆU HÙNG TRƯỜNG

29/03/2020

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất
Đặng Thanh Hải

Ông ĐẶNG THANH HẢI

29/03/2020

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Phương Kim Minh

Đại tá PHƯƠNG KIM MINH

29/03/2020

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc
Đặng Văn Dũng

Đại tá ĐẶNG VĂN DŨNG

29/03/2020

Chủ tịch Tổng Công ty Đông Bắc
Hoàng Minh Ngọc

Đại tá HOÀNG MINH NGỌC

29/03/2020

Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu