Trung tá NGUYỄN HỒNG NGUYÊN

Trung tá NGUYỄN HỒNG NGUYÊN

Giám đốc Xí nghiệp Chụp ảnh hàng không/Công ty TNHH MTV TĐ-BĐ/Cục Bản đồ BTTM.