Thượng tá TRẦN QUỐC VINH

Thượng tá TRẦN QUỐC VINH

Phó Trưởng phòng. Phòng Trắc địa - Địa hình