Đại tá ĐINH LÊ QUÂN

Đại tá ĐINH LÊ QUÂN

Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ ĐHQS