Đại tá HOÀNG MINH NGỌC

Đại tá HOÀNG MINH NGỌC

Phó Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu