Ông NGUYỄN MINH TÂM

Ông NGUYỄN MINH TÂM

Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản-Luyện kim Cao Bằng