Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

31/10/2016

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Oil and Gas Group, tên gọi tắt: Petrovietnam, viết tắt: PVN) là tập đoàn dầu khí quốc gia trực thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc phát hiện, khai thác và làm gia tăng giá trị của nguồn tài nguyên dầu khí tại Việt Nam.

Tư cách pháp nhân của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, vốn pháp định 177.628.383.625.944 đồng.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là tổ hợp doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân theo luật pháp Việt Nam, bao gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên theo Quyết định số 198/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

 • Các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ
 1. Ban QLDA Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau
 2. Ban QLDA Nhà máy lọc dầu Dung Quất
 3. Ban QLDA Công trình liên hợp Lọc hoá Dầu Nghi Sơn
 4. Ban QLDA Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
 5. Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú-Sông Hậu
 6. Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng-Quảng Trạch
 7. Ban QLDA Khí Đông Nam Bộ
 8. Trung tâm Ứng cứu sự cố tràn dầu phía Nam (NASOS)
 9. Ban QLDA Đóng mới giàn khoan tự nâng 60M nước
 10. Chi nhánh Tập đoàn-Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Bien Dong POC)
 11. Chi nhánh Tập đoàn-Công ty NK và PP Than DK