Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu

Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu

31/10/2016

Cục Bản đồ trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành toàn quân về địa hình quân sự và hệ thông tin địa lý; tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý ngành Địa hình quân sự; bảo đảm địa hình và hệ thông tin địa lý cho nhiệm vụ tác chiến và các nhiệm vụ khác của Quân đội; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, bảo đảm yêu cầu củng cố sự nghiệp quốc phòng – an ninh của đất nước.

Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam

Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam

31/10/2016

Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

31/10/2016

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Oil and Gas Group, tên gọi tắt: Petrovietnam, viết tắt: PVN) là tập đoàn dầu khí quốc gia trực thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc phát hiện, khai thác và làm gia tăng giá trị của nguồn tài nguyên dầu khí tại Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

31/10/2016

Ngày 26/12/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trên cơ sở Tập đoàn Than Việt Nam và Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam và hoạt động theo Điều lệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 228/2006/QĐ-TTg ngày 11/10/2006.

Tập Đoàn Hoa Sen

Tập Đoàn Hoa Sen

31/10/2016

Từ một doanh nghiệp kinh doanh tôn nhỏ lẻ, dưới sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của ông Lê Phước Vũ và các cộng sự, Tập đoàn Hoa Sen đã trở thành doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tôn, thép số 1 Việt Nam và là nhà xuất khẩu tôn, thép hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Công ty Fecon

Công ty Fecon

31/10/2016

FECON thành lập ngày 18/6/2004 từ một nhóm kỹ sư và chuyên gia đầu ngành về xử lý và thi công nền móng công trình gồm 15 người từ lãnh đạo, kỹ sư, đến công nhân, bảo vệ.