Hội CSV Trường Đại học Mỏ - Địa chất ủng hộ kinh phí lắp đặt bảng điện tử tặng Nhà trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập

08/03/2017

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, Hội CSV Trường Đại học Mỏ - Địa chất ủng hộ kinh phí gần 200 triệu đồng lắp đặt bảng điện tử tặng Nhà trường. Đây là sự tri ân của toàn thể cán bộ viên chức nguyên là sinh viên xuất sắc các khóa được giữ lại hiện đang công tác tại trường.

Hội cựu sinh viên trường Đại học Mỏ-Địa chất ủng hộ kinh phí lắp bảng điện tử tặng nhà trường nhân dịp 50 năm thành lập

TT

Đơn vị và cá nhân ủng hộ

Số tiền (đ)

1

Chi hội Khoa Cơ-Điện

11.500.000

2

Chi hội Khoa Trắc địa

12.800.000

3

Chi hội Khoa Mỏ

9.000.000

4

Chi hội Khoa Dầu Khí

8.000.000

5

Chi hội Khoa Địa chất

7.500.000

6

Chi hội Khoa Xây dựng

 1.600.000

7

Chi hội Khoa Công nghệ Thông tin

7.800.000

8

Chi hội Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

9.800.000

9

Chi hội Khoa Môi trường

5.700.000

10

Chi hội Khối Hiệu bộ

16.300.000

11

Trung tâm Nghiên cứu Trắc địa công trình -Giám đốc Đinh Công Hòa

5.000.000

12

Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật - Gám đốc Nguyễn Văn Vinh

5.000.000

13

Trung tâm NC triển khai CN khoáng chất - Giám đốc Lê Thanh Mẽ

5.000.000

14

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển KHKT - Giám đốc Nguyễn Trường Xuân

5.000.000

15

Trung tâm KHCN Mỏ và Môi trường - Giám đốc Nguyễn Văn Bưởi

2.000.000

16

Công ty CODECO - Giám đốc Trần Đình Kiên

5.000.000

17

Xí nghiệp KS và TKCN-Cty CODECO - Giám đốc Phạm Minh Tuấn

5.000.000

18

Ban Quản lý dự án

3.000.000

19

PGS.TS Lương Quang Khang

10.000.000

20

PGS.TS Trần Thanh Hải

5.000.000

21

PGS.TS Bùi Xuân Nam

5.000.000

22

PGS.TS Trần Xuân Trường

5.000.000

23

TS Nguyễn Sỹ Hội

5.000.000

24

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm

5.000.000

25

TS Nguyễn Duy Lạc

5.000.000

26

PGS.TS Nguyễn Đức Thành

2.000.000

27

TS Phan Thị Thái

2.000.000

28

PGS.TS Nguyễn Phương

3.000.000

29

TS Nguyễn Chí Tình

3.000.000

30

TS Nguyễn Đức Thiên

3.000.000

31

PGS.TS Dương Vân Phong

5.000.000

32

TS Phan Viết Sơn

2.000.000

33

PGS.TS Nguyễn Trường Xuân

5.000.000

 

Tổng

190.000.000

 

Hội cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Chủ tịch

                                                                                                                                                                   PGS.TS. Bùi Xuân Nam