Những kỷ vật do các cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất toàn quốc tặng

 •  

  Thư viện hiện đại (trị giá 5 tỷ đồng) do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng năm 2015

   
 •  

  Khối quặng apatit do Công ty Apatit Việt Nam tặng năm 2011

   
 •  

  Phiến đá - Tri thức là sức mạnh - do Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất tặng năm 2016

   
 •  

  Bảng điện tử tại nhà A do Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất toàn quốc tặng năm 2016

   
 •  

  Bảng điện tử tại sảnh nhà C 12 tầng do Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất Toàn quốc tặng năm 2010

   
 •  

  Bảng điện tử trong Hội trường 300 do Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất tặng năm 2016

   
 •  

  Bức tranh đá tự nhiên trong phòng Khánh tiết do các cựu sinh viên bằng hai Khai thác K59 Đắc Lắc tặng năm 2016 (1)

   
 •  

  Bức tranh đá tự nhiên trong phòng Khánh tiết do các cựu sinh viên bằng hai Khai thác K59 Đắc Lắc tặng năm 2016 (2)

   
 •  

  Cây hóa thạch do Công ty Than Na Dương - Tổng Công ty Than Đông Bắc tặng năm 2016