Nguyên Bộ Trưởng Bộ Kế hoach và Đầu tư Võ Hồng Phúc

Nguyên Bộ Trưởng Bộ Kế hoach và Đầu tư Võ Hồng Phúc

11/11/2016

Võ Hồng Phúc (sinh năm 1945) là một chính khách Việt Nam. Ông nguyên là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt

Nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt

11/11/2016

Phạm Thế Duyệt (sinh ngày 10 tháng 8 năm 1936) là một nhà chính trị Việt Nam. Ông từng là Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị (1997 - 2001) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V.

Tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng

Tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng

11/11/2016

Phạm Nhật Vượng (sinh ngày 5 tháng 8 năm 1968) là một doanh nhân người Việt Nam được xem là vị tỷ phú đô la Mỹ đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ ngày 7 tháng 3 năm 2011 với giá trị tài sản tương đương 1 tỷ đô la Mỹ.

Nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương

Nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương

11/11/2016

Trần Đức Lương (sinh ngày 5 tháng 5 năm 1937 tại xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), là một chính khách Việt Nam. Ông là Chủ tịch nước thứ sáu của Việt Nam (nhiệm kỳ từ 24 tháng 9 năm 1997 cho đến 26 tháng 6 năm 2006).