Nguyễn Phụ Vụ

TS. NGUYỄN PHỤ VỤ

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất