Lê Minh Chuẩn

Ông LÊ MINH CHUẨN

Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam