Phạm Nhật Vượng

Ông PHẠM NHẬT VƯỢNG

Chủ tịch Tập đoàn VinGroup