Võ Hồng Phúc

Ông VÕ HỒNG PHÚC

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cựu sinh viên đại học ngành Kinh tế, tốt nghiệp năm 1971