Đỗ Văn Hậu

Ông ĐỖ VĂN HẬU

Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam