Dương Văn Tính

Thiếu tướng DƯƠNG VĂN TÍNH

Nguyên Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Viễn thông Quân đội Vietel