Hồ Sỹ Hậu

Thiếu tướng HỒ SỸ HẬU

Nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng.