Bùi Xuân Nam

GS. TS. BÙI XUÂN NAM

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất