Bùi Xuân Nam

GS. TS. BÙI XUÂN NAM

Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất