Bùi Khắc Luyên

TS. BÙI KHẮC LUYÊN

 Bộ môn Trắc địa cao cấp, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất