Đoàn Văn Huấn

TS. ĐOÀN VĂN HUẤN

Đồng Chủ tịch mạng lưới nhân viên đến từ các nước đang phát triển tại Trường Đại học Bristol (Co-Chair, STEM BAME University of Bristol Staff Network). Trường Đại học Bristol

Cựu sinh viên cao học ngành Thạc sĩ 1.1, tốt nghiệp năm 2009