Ngô Hoàng Ngân

Ông NGÔ HOÀNG NGÂN

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Bùi Tiến Diệu

Giáo sư BÙI TIẾN DIỆU

University of South-Eastern Norway (Nauy)

Triệu Hùng Trường

PGS.TS TRIỆU HÙNG TRƯỜNG

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Trần Đức Lương

Ông TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Nguyên Chủ tịch Nước

Phạm Thế Duyệt

Ông PHẠM THẾ DUYỆT

Nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị

Võ Hồng Phúc

Ông VÕ HỒNG PHÚC

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Linh Ngọc

Ông NGUYỄN LINH NGỌC

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Doãn Thế Cường

Ông DOÃN THẾ CƯỜNG

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Cao Lại Quang

Ông CAO LẠI QUANG

Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây Dựng

Phạm Thế Dũng

Ông PHẠM THẾ DŨNG

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai