Đặng Thanh Hải

Ông ĐẶNG THANH HẢI

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phương Kim Minh

Đại tá PHƯƠNG KIM MINH

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc

Đặng Văn Dũng

Đại tá ĐẶNG VĂN DŨNG

Chủ tịch Tổng Công ty Đông Bắc

Hoàng Minh Ngọc

Đại tá HOÀNG MINH NGỌC

Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu

Đinh Cao Thắng

GS.TS. ĐINH CAO THẮNG

Giáo sư Khoa Công nghệ và Khoa học Ứng dụng tại Đại học Queen’s (Queen’s University), Canada

Đoàn Văn Huấn

TS. ĐOÀN VĂN HUẤN

Đồng Chủ tịch mạng lưới nhân viên đến từ các nước đang phát triển tại Trường Đại học Bristol (Co-Chair, STEM BAME University of Bristol Staff Network). Trường Đại học Bristol

Bùi Khắc Luyên

TS. BÙI KHẮC LUYÊN

Bộ môn Trắc địa cao cấp, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất