Một số hoạt động của Hội cựu sinh viên tỉnh Cao Bằng

08/08/2017

Trong quá trình hoạt động của Ban Liên lạc cựu sinh viên Mỏ - Địa chất tại Cao Bằng ngoài các dịp về tham dự Hội trường đã có 2 lần Ban được vinh dự đón các thầy trong Ban Giám hiệu nhà trường lên thăm và giao lưu với các cựu sinh viên, lần đầu là tháng 11 năm 2003, thầy Bùi Học, Hiệu trưởng nhà trường cùng một số thầy khác đã lên thăm và tham dự cuộc họp toàn thể Ban liên lạc, lần tiếp theo là tháng 8.2010 Ban Giám Hiệu nhà trường gồm các thầy Trần Đình Kiên, Nguyễn Phụ Vụ, Nguyễn Trường Xuân và một số thầy cô đã lên thăm Cao Bằng và giao lưu với các cựu sinh viên của trường.

Tháng 5. 2008, nhân dịp đoàn cựu chiến binh của nhà trường về thăm Pác Bó, Ban Liên lạc đã mời đoàn cùng giao lưu với các cựu sinh viên của trường tại Cao Bằng.

Tháng 1.2014, theo đề nghị của Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Liên lạc tại Cao Bằng đã tạo điều kiện cho đoàn công tác của các thầy trong Ban Giám hiệu và Đoàn thanh niên của trường đi tình nguyện phát áo ấm cho các em học sinh tại huyện Hà Quảng.

Một số hình ảnh hoạt động của hội.