Bùi Tiến Diệu

Giáo sư BÙI TIẾN DIỆU

20/12/2019

University of South-Eastern Norway (Nauy)
Đặng Văn Dũng

Đại tá ĐẶNG VĂN DŨNG

29/03/2020

Chủ tịch Tổng Công ty Đông Bắc
Đinh Cao Thắng

GS.TS. ĐINH CAO THẮNG

04/05/2021

Giáo sư Khoa Công nghệ và Khoa học Ứng dụng tại Đại học Queen’s (Queen’s University), Canada