Trần Đức Lương

Ông TRẦN ĐỨC LƯƠNG

31/10/2016

Nguyên Chủ tịch Nước
Ngô Hoàng Ngân

Ông NGÔ HOÀNG NGÂN

13/05/2019

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Triệu Hùng Trường

PGS.TS TRIỆU HÙNG TRƯỜNG

29/03/2020

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất
Đặng Thanh Hải

Ông ĐẶNG THANH HẢI

29/03/2020

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Phương Kim Minh

Đại tá PHƯƠNG KIM MINH

29/03/2020

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc
Hoàng Minh Ngọc

Đại tá HOÀNG MINH NGỌC

29/03/2020

Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu
Đoàn Văn Huấn

TS. ĐOÀN VĂN HUẤN

04/05/2021

Đồng Chủ tịch mạng lưới nhân viên đến từ các nước đang phát triển tại Trường Đại học Bristol (Co-Chair, STEM BAME University of Bristol Staff Network). Trường Đại học Bristol
Bùi Khắc Luyên

TS. BÙI KHẮC LUYÊN

06/05/2021

Bộ môn Trắc địa cao cấp, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất