Trần Văn Thắng

Thiếu tướng TRẦN VĂN THẮNG

10/11/2016

Nguyên Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu
  • Điện thoại: 0983.407.212
  • Email: thangcbd58@gmail.com
Lê Ngọc Hưng

Ông LÊ NGỌC HƯNG

31/10/2016

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Lê Minh Chuẩn

Ông LÊ MINH CHUẨN

31/10/2016

Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Đỗ Văn Hậu

Ông ĐỖ VĂN HẬU

31/10/2016

Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Phạm Thế Dũng

Ông PHẠM THẾ DŨNG

31/10/2016

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
Cao Lại Quang

Ông CAO LẠI QUANG

31/10/2016

Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây Dựng
Doãn Thế Cường

Ông DOÃN THẾ CƯỜNG

31/10/2016

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Linh Ngọc

Ông NGUYỄN LINH NGỌC

31/10/2016

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Võ Hồng Phúc

Ông VÕ HỒNG PHÚC

31/10/2016

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Thế Duyệt

Ông PHẠM THẾ DUYỆT

31/10/2016

Nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị