Đỗ Văn Hậu

Ông ĐỖ VĂN HẬU

31/10/2016

Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Phạm Văn Hòa

PGS.TS PHẠM VĂN HÒA

26/08/2017

Q. Trưởng khoa Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Lê Ngọc Hưng

Ông LÊ NGỌC HƯNG

31/10/2016

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Đặng Quang Hưng

ThS ĐẶNG QUANG HƯNG

31/08/2017

Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Phạm Văn Khả

Thượng tá PHẠM VĂN KHẢ

13/09/2017

Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Trắc địa - Bản đồ/Công ty TNHH MTV TĐ-BĐ/Cục Bản đồ BTTM
  • Điện thoại: 0903.975.666
  • Email: khabqp1968@gmail.com
Bùi Khắc Luyên

TS. BÙI KHẮC LUYÊN

06/05/2021

Bộ môn Trắc địa cao cấp, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Nguyễn Quang Khánh

TS. NGUYỄN QUANG KHÁNH

12/11/2016

Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Phạm Việt Khoa

Ông PHẠM VIỆT KHOA

31/10/2016

Chủ tịch FECON
Nguyễn Duy Lạc

TS. NGUYỄN DUY LẠC

12/11/2016

Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Nguyễn Văn Lâm

PGS. TS. NGUYỄN VĂN LÂM

12/11/2016

Trưởng khoa Khoa học và kỹ thuật địa chất Trường Đại học Mỏ - Địa chất