Đặng Văn Dũng

Đại tá ĐẶNG VĂN DŨNG

29/03/2020

Chủ tịch Tổng Công ty Đông Bắc
Phạm Thế Duyệt

Ông PHẠM THẾ DUYỆT

31/10/2016

Nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị
Trần Thùy Dương

TS. TRẦN THÙY DƯƠNG

12/11/2016

Trưởng khoa Trắc địa - bản đồ và quản lý đất đai Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Nguyễn An Định

Thượng tá NGUYỄN AN ĐỊNH

13/09/2017

Giám đốc Công ty TNHH MTV TĐ-BĐ/Cục Bản đồ BTTM
  • Điện thoại: 0913.000.205
  • Email: nguyenandinh@yahoo.com
Trần Thanh Hải

GS. TS. TRẦN THANH HẢI

31/10/2016

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Phạm Văn Hải

Thiếu tá PHẠM VĂN HẢI

13/09/2017

PTP Kế hoạch tổng hợp Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt/Công ty TNHH MTV TĐ-BĐ/Cục Bản đồ BTTM.
Đặng Thanh Hải

Ông ĐẶNG THANH HẢI

29/03/2020

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Hồ Sỹ Hậu

Thiếu tướng HỒ SỸ HẬU

31/10/2016

Nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng.