Ông NGÔ HOÀNG NGÂN

Ông NGÔ HOÀNG NGÂN

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh