ThS ĐẶNG QUANG HƯNG

ThS ĐẶNG QUANG HƯNG

Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Mỏ - Địa chất