TS. NGUYỄN QUANG KHÁNH

TS. NGUYỄN QUANG KHÁNH

Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Mỏ - Địa chất