PGS.TS NGUYỄN THẾ VINH

PGS.TS NGUYỄN THẾ VINH

Trưởng khoa Dầu khí Trường Đại học Mỏ - Địa chất