PGS. TS. TRẦN XUÂN TRƯỜNG

PGS. TS. TRẦN XUÂN TRƯỜNG

Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất