Bùi Tiến Diệu

Giáo sư BÙI TIẾN DIỆU

20/12/2019

University of South-Eastern Norway (Nauy)
Đinh Cao Thắng

GS.TS. ĐINH CAO THẮNG

04/05/2021

Giáo sư Khoa Công nghệ và Khoa học Ứng dụng tại Đại học Queen’s (Queen’s University), Canada
Đoàn Văn Huấn

TS. ĐOÀN VĂN HUẤN

04/05/2021

Đồng Chủ tịch mạng lưới nhân viên đến từ các nước đang phát triển tại Trường Đại học Bristol (Co-Chair, STEM BAME University of Bristol Staff Network). Trường Đại học Bristol
Bùi Khắc Luyên

TS. BÙI KHẮC LUYÊN

06/05/2021

Bộ môn Trắc địa cao cấp, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất