Trần Xuân Trường

PGS. TS. TRẦN XUÂN TRƯỜNG

31/10/2016

Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Bùi Xuân Nam

GS. TS. BÙI XUÂN NAM

31/10/2016

Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Nguyễn Trường Xuân

PGS. TS. NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN

31/10/2016

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Triệu Hùng Trường

PGS.TS TRIỆU HÙNG TRƯỜNG

29/03/2020

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất