Nguyễn Trường Xuân

PGS. TS. NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN

31/10/2016

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Ngô Hoàng Ngân

Ông NGÔ HOÀNG NGÂN

13/05/2019

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh