Trần Văn Thắng

Thiếu tướng TRẦN VĂN THẮNG

10/11/2016

Nguyên Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu
  • Điện thoại: 0983.407.212
  • Email: thangcbd58@gmail.com