Văn phòng: Phòng 512, nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất được thành lập ngày 23 tháng 3 năm 2010. Khi thành lập, Hội có trên 500 hội viên là các cựu sinh viên của trường hiện  đang công tác tại trường trên cương vị là các thầy cô giáo và các cán bộ viên chức. Tại Đại hội Cựu sinh viên Trường Đại học mỏ-Địa chất lần thứ nhất tổ chức vào tháng 01 năm 2010, Hội đã thông qua cương lĩnh hoạt động và bầu ra Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 15 đồng chí, PGS.TS.Nguyễn Trường Xuân (Phó hiệu trưởng) được bầu là chủ tịch hội. Cơ cấu tổ chức của hội gồm Ban Chấp hành hội và các chi hội: Chi hội cựu sinh viên Khối hiệu bộ, Chi hội cựu sinh viên Khoa Mỏ, Chi hội cựu sinh viên Khoa Địa chất, Chi hội Cựu sinh viên Khoa Trắc địa, Chi hội cựu sinh viên Khoa Dầu khí, Chi hội cựu sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh và Chi hội cựu sinh viên Khoa Công nghệ thông tin. Hiện tại, Hội Cựu sinh viên trường có trên 600 hội viên. Nhiều hội viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư, có học vị tiến sỹ, đã và đang giữ các chức vụ chủ chốt trong nhà trường như ban Giám hiệu, trưởng và phó trưởng các phòng, khoa, bộ môn và giám đốc các đơn vị.

Ngày 17 tháng 12 năm 2015, Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã tổ chức họp tại Văn phòng hội điểm lại hoạt động của Hội trong 5 năm qua và kiện toàn Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ 2016 – 2020. Tham gia họp còn có đại diện cựu sinh viên các chi hội và đại diện Ban Chủ nhiệm các khoa.