Địa chỉ: Công ty CP Khoáng sản - Luyện kim Cao Bằng, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Ban Liên lạc cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất tại Cao Bằng được thành lập tháng 11 năm 2001 với 30 thành viên ban đầu là các cựu sinh viên của trường đang công tác tại các cơ quan, đơn vị hoặc đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. Tiêu chí hoạt động của Ban là tổ chức tự nguyện tập hợp các cựu sinh viên đã học tại trường Đại học Mỏ - Địa chất nhằm giữ mối liên hệ thường xuyên giữa những người học cùng trường, giữ mối liên hệ với nhà trường; động viên, tạo điều kiện cho nhau trong cuộc sống và trong công tác. Ngay từ buổi đầu thành lập Ban Liên lạc đã xây dựng Quy chế hoạt động và bầu ra bộ phận thường trực gồm 5 người để đảm bảo hoạt động thường xuyên của Ban. Từ năm 2003 các thành viên được chia thành các nhóm theo địa bàn công tác và nơi ở để tiện sinh hoạt. Hàng năm cuộc họp toàn thể của Ban Liên lạc được tổ chức vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 11.

Năm 2009, khi Ban Liên lạc cựu sinh viên Mỏ - Địa chất toàn quốc được thành lập thì Ban Liên lạc của tỉnh Cao Bằng đã tham gia và hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động của Ban Liên lạc toàn quốc trong các kỳ chuẩn bị Hội trường (2011, 2016).

Ban liên lạc (cụ thể là các thành viên công tác tại Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng) đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và Sở Công Thương ký các hợp đồng đào tạo với nhà trường và bộ môn Khai thác lộ thiên để giúp tỉnh Cao Bằng đào tạo nhân lực trong ngành khai thác mỏ phục vụ cho hoạt động công nghiệp của tỉnh, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa các cựu sinh viên và nhà trường.

Trải qua 15 năm hoạt động từ ngày thành lập đến nay (tháng 11 năm 2016) số thành viên của Ban có 70 người được chia thành 6 nhóm với 7 thành viên thường trực.

                     Cụ thể:

 • Nhóm 1gồm các thành viên đã nghỉ hưu.
 • Nhóm 2 gồm các thành viên đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.
 • Nhóm 3 gồm các thành viên đang cong tác tại các cơ quan của tình (ngoài Sở TN – MT).
 • Nhóm 4 gồm các thành viên đang làm việc tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
 • Nhóm 5 gồm các thành viên đang làm việc tại mỏ sắt Ngườm Cháng của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
 • Nhóm 6 gồm các thành viên đang làm việc tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Ban Liên lạc hiện nay có 7 người:

 • Ông Nguyễn Minh Tâm, GĐ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, Trưởng Ban
 • Bà Nguyễn Thị Thúy Nhung, Phó Ban, phụ trách nhóm 1
 • Ông Lê Lục Hoàn, Phó phòng Khoáng sản và Địa chất Sở TN – MT, phụ trách nhóm 2
 • Bà Lê Thị Huệ, Phó phòng Kỹ thuật, an toàn và môi trường Sở Công Thương, phụ trách nhóm 3
 • Bà Trương Tố Quyên, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, phụ trách nhóm 4
 • Ông Nguyễn Bá Huynh, Phó Giám đốc Mỏ sắt Ngườm Cháng, phụ trách nhóm 5
 • Ông Trương Văn Mạnh, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng, phụ trách nhóm 6.

                    Đánh giá chung:

Qua 15 năm hoạt động, Ban Liên lạc cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất tại Cao Bằng đã tập hợp được các cựu sinh viên của trường đang công tác, sinh sống tại Cao Bằng và thực hiện được tiêu chí đã đề ra khi thành lập Ban, tuy nhiên do đặc điểm nghề nghiệp, các thành viên của Ban Liên lạc không chỉ là con em Cao Bằng mà đến từ nhiều miền của đất nước nên số lượng thành viên của Ban Liên lạc thay đổi nhiều tùy thuộc vào hoạt động của các đơn vị hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.